Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please see updated versions of the Instructions to the tenderers and Tender Submission Form.
Názov:
Poradenská podpora pre útvar projektovej poradenskej podpory EIB pri vykonávaní ...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
10/02/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
AA-010317
Poradenská podpora pre útvar projektovej poradenskej podpory EIB pri vykonávaní technickej pomoci pre rumunskú Národnú agentúru pre verejné obstarávanie („ANAP“)
Cieľom poverenia je poskytnúť poradenské služby a celkovú podporu riadenia projektov Národnej agentúre pre verejné obstarávanie (ANAP) pri efektívnejšom a účinnejšom vykonávaní ex ante kontrol, ako aj pri zriaďovaní centralizovaných obstarávacích orgánov (Centralised Procurement Bodies – CPB) na miestnej úrovni. Toto poverenie je rozdelené na 6 častí:časť 1: podpora celkového riadenia projektu;časť 2: podpora pri kontrole verejného obstarávania stavebných prác;časť 3: podpora pri kontrole verejného obstarávania služieb v oblasti tvorivej duševnej činnosti;časť 4: podpora pri kontrole verejného obstarávania zariadení IKT a/alebo počítačového softvéru;časť 5: podpora pri zriaďovaní centralizovaných obstarávacích orgánov;časť 6: pomoc pri riadení projektov pre tím projektovej poradenskej podpory EIB.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
79400000
Míľniky
27/12/2019 00:00
10/02/2020 23:59
16/02/2020 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Podpora celkového riadenia projektu Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 2 Podpora pri kontrole verejného obstarávania stavebných prác Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 3 Podpora pri kontrole verejného obstarávania služieb v oblasti tvorivej duševnej činnosti Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 4 Podpora pri kontrole verejného obstarávania zariadení IKT a/alebo počítačového softvéru Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 5 Podpora pri zriaďovaní centralizovaných obstarávacích orgánov Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Časť 6 Pomoc pri riadení projektov pre tím projektovej poradenskej podpory EIB Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 249-617256 Oznámenie o obstarávaní 27/12/2019 00:00