Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby audiovizuálnej produkcie
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
31/01/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT/19/ETF/0020
Služby audiovizuálnej produkcie
Táto výzva na predkladanie ponúk sa vyhlasuje s cieľom uzavrieť rámcovú zmluvu o službách videoprodukcie, ktorá uspokojí potreby nadácie ETF v priebehu nasledujúcich 4 rokov, pokiaľ ide o audiovizuálny obsah vyrobený podľa profesionálneho štandardu, ktorý pomôže sprostredkovať kľúčové posolstvá ETF rôznym cieľovým skupinám. Zahŕňa výrobu krátkych dokumentárnych filmov o činnostiach ETF, vysvetľujúcich animácií, rozhovorov a správ z podujatí ETF. Predstavuje to približne 2 000 pracovných dní vrátane nahrávania videa, úprav, cestovania a riadenia projektov.Služby sa budú požadovať pre poverenia v Turíne a okolí a pre poverenia v členských štátoch EÚ a v partnerských krajinách nadácie ETF.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
32354500
ITC11
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/12/2019 00:00
31/01/2020 10:30
03/02/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 248-611279
Oznámenie o obstarávaní
24/12/2019 00:00