Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zdravotné a sociálne prínosy ochrany prírody a biodiverzity.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/07/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
17/09/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV.B.3/ETU/2014/0039.
Zdravotné a sociálne prínosy ochrany prírody a biodiverzity.
Štúdiou sa preskúmajú potenciálne zdravotné a sociálne prínosy súvisiace s ochranou a zlepšením biodiverzity v EÚ, určia sa príležitostí pre ďalší rozvoj a zvýšenie týchto prínosov, určia sa možné nástroje na mapovanie sociálnych hodnôt a zdravotných prínosov, ktoré by sa mohli spájať s prírodným prostredím (zelené plochy vrátane oblastí Natura 2000) a zároveň sa ňou vykonajú odporúčania o tom, ako by mohli opatrenia na úrovni EÚ slúžiť na účinnejšiu podporu prepojení medzi politikou v oblasti biodiverzity a sociálnou politikou. V štúdii sa bude venovať zvláštna pozornosť zdravotným a sociálnym prínosom súvisiacim so sieťou Natura 2000. Štúdiou sa vyhodnotia existujúce dôkazy týkajúce sa prepojení medzi biodiverzitou, zdravotníctvom, sociálnou súdržnosťou a blahobytom ľudí, určia sa zainteresované strany, ktorých sa najviac týka vzťah medzi biodiverzitou/zdravím/sociálnym začlenením a súvisiace problémy v oblasti riadenia, určia sa a predložia príklady osvedčených postupov. Zákazka taktiež zahŕňa organizáciu workshopu a formuláciu záverov a odporúčaní na základe štúdie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
24/07/2014 00:00
Nie je k dispozícii
11/09/2014 23:59
12/09/2014 00:00
17/09/2014 16:00
30/09/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 140-250467 Oznámenie o obstarávaní 24/07/2014 00:00