Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Audit a poradenstvo v oblasti udržateľného stravovania
Obstarávateľ:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/12/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
18/02/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CdR/DL/66/2019
Audit a poradenstvo v oblasti udržateľného stravovania
Výbor regiónov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie s cieľom uzatvoriť rámcovú zmluvu, ktorej predmetom bude poskytovanie audítorských a poradenských služieb na zabezpečenie riadneho vykonávania súčasných služieb udržateľného spoločného stravovania vzhľadom na technické špecifikácie obstarávania č. CDR/DL/35/2019 „Koncesia na poskytovanie služieb a súvisiacich služieb v oblasti trvalo udržateľného stravovania v budovách Európskeho výboru regiónov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli“, ako aj všetkých platných noriem v oblasti stravovania.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najnižšia cena
71317210
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
55322000
55520000
55512000
71610000
79415000
55511000
55500000
55321000
71620000
55330000
Míľniky
24/12/2019 00:00
18/02/2020 23:59
25/02/2020 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 248-611320 Oznámenie o obstarávaní 24/12/2019 00:00