Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Názov:
Internetové služby a služby pevnej telefónnej linky.
Obstarávateľ:
EUROJUST
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/09/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
05/11/2014
Stav:
Uzavreté
Informácie
2014/PO/EJ/9.
Internetové služby a služby pevnej telefónnej linky.
Cieľom tohto obstarávacieho konania je poskytnúť Eurojustu kvalitné, neprerušené internetové a telefonické služby pevnej linky. Tieto služby sú klasifikované ako dôležité pre obchod, teda musia byť spoľahlivé, široko prístupné a odolné voči poruchám (časť 1). Okrem internetových a telefonických služieb Eurojust plánuje obstarať súvisiace služby, t. j. univerzálne medzinárodné telefónne čísla na volania na účet volaného (UIFN) a služby bezplatných hovorov (časť 2). Eurojust hľadá, pri zohľadnení týchto požiadaviek, dodávateľov schopných poskytovať služby opísané v technických špecifikáciách (príloha A) v súlade so zmluvnými podmienkami (príloha D) pri zaistení požiadaviek minimálnej úrovne služieb (príloha A.1). Uchádzač by mali predložiť aj príslušné návrhy na poskytovanie doplnkových služieb, ktoré sú určené v technických špecifikáciách (príloha A) a sú súčasťou kritérií výberu. Tieto služby nie sú povinné, ale sú súčasťou zákazky, ak sa ponúknu. Okrem toho sa od uchádzačov požaduje, aby predložili Eurojustu svoje riešenie na zníženie nákladov povinných služieb (internetové služby a služby pevnej telefónnej linky), pričom udržiavajú alebo zlepšujú výkon služieb. Toto je súčasťou kritérií výberu a má byť zahrnuté do prílohy B.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Internetové služby a služby pevnej telefónnej linky Internetové služby a služby pevnej telefónnej linky vrátane doplnkových služieb.
Časť 2 Univerzálne medzinárodné telefónne čísla na volania na účet volaného Univerzálne medzinárodné telefónne čísla na volania na účet volaného (UIFN) a služby bezplatných hovorov.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 206-363878 Korigendum 25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115 Korigendum 21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091 Oznámenie o obstarávaní 05/09/2014 00:00