Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie odbornej pomoci na podporu činností agentúry EEA v oblasti obehovéh...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
09/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/HSR/20/001
Poskytovanie odbornej pomoci na podporu činností agentúry EEA v oblasti obehového hospodárstva a priemyselnej premeny a vzájomných prepojení medzi životným prostredím a zdravím vrátane chemikálií
EEA sa snaží uzavrieť rámcové zmluvy o poskytovaní služieb s poskytovateľmi služieb v oblasti obehového hospodárstva, priemyselnej transformácie (časť 1) a prepojení medzi životným prostredím a zdravím vrátane chemikálií (časť 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
90713000
Podmienky účasti
Ako je uvedené v oddiele II.2.1) špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/02/2020 00:00
09/03/2020 14:00
10/03/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Obehové hospodárstvo a priemyselná transformácia
Ako je opísané v oddiele I.3.1) špecifikácií obstarávania.
Časť 2
Životné prostredie a zdravie vrátane chemikálií
Ako je opísané v oddiele I.3.2) špecifikácií obstarávania.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 026-058166
Oznámenie o obstarávaní
06/02/2020 00:00