Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štatistické služby vo vzťahu k trhom s komerčnými nehnuteľnosťami a k štatistike...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
06/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/LUX/2020/OP/0002
Štatistické služby vo vzťahu k trhom s komerčnými nehnuteľnosťami a k štatistike spotrebiteľských cien
Štatistické služby vo vzťahu ku komerčným nehnuteľnostiam a k štatistike spotrebiteľských cien vrátane:— automatického zberu údajov (získavanie z webu) z portálov s komerčnými nehnuteľnosťami,— automatického zberu údajov zverejňovaných investičnými fondmi do nehnuteľností,— podpory manuálu o ukazovateľoch komerčných nehnuteľností,— zavedenia nových metodík a nových zdrojov údajov do harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien (Harmonised Indices of Consumer Prices – HICP).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
79330000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/02/2020 00:00
06/03/2020 16:00
10/03/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Získavanie informácií z webu z portálov s komerčnými nehnuteľnosťami
Automatický zber údajov (získavanie z webu) z portálov s komerčnými nehnuteľnosťami.
Časť 2
Zber údajov o investičných fondoch do nehnuteľností
Automatický zber údajov zverejňovaných investičnými fondmi do nehnuteľností.
Časť 3
Podpora manuálu o ukazovateľoch komerčných nehnuteľností
Podpora manuálu o ukazovateľoch komerčných nehnuteľností.
Časť 4
Nové metodiky a zdroje údajov v HICP
Nové metodiky a nové zdroje údajov v HICP.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 024-052529
Oznámenie o obstarávaní
04/02/2020 00:00