Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia týkajúca sa poskytovania dlhodobej starostlivosti a trhu v členských štát...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
16/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2019/047
Štúdia týkajúca sa poskytovania dlhodobej starostlivosti a trhu v členských štátoch EÚ
Napriek tomu, že štruktúra poskytovania dlhodobých služieb starostlivosti prešla za posledné 3 desaťročia významnými zmenami, najmä pokiaľ ide o trhovo orientované poskytovanie služieb (ziskovými a neziskovými) súkromnými subjektmi, typy poskytovateľov služieb dlhodobej starostlivosti, ich podiely na trhu a následky týchto zmien sú nejednotné a neúplné. Všeobecným cieľom tejto štúdie je preto lepšie porozumieť trhom služieb dlhodobej starostlivosti v EÚ. Na základe nárastu dopytu po dlhodobej starostlivosti by mali byť určené relevantné spoločné trendy a problémy v členských štátoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Najlepší pomer ceny a kvality
79400000
BE10
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/02/2020 00:00
16/03/2020 12:00
17/03/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 027-060399
Oznámenie o obstarávaní
07/02/2020 00:00