Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Uvoľnenie potenciálu crowdfundingu pre európske štrukturálne a investičné fondy
Obstarávateľ:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
04/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
06/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
REGIO/2020/OP/0003
Uvoľnenie potenciálu crowdfundingu pre európske štrukturálne a investičné fondy
Hlavným cieľom tohto poverenia je preskúmať možné synergie medzi politikou súdržnosti, najmä finančnými nástrojmi a crowdfundingom. Zameria sa na regulačné a praktické aspekty integrácie mechanizmov crowdfundingu do fungovania európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom identifikácie prekážok a rizík.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79410000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79410000
79411000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
04/02/2020 00:00
06/03/2020 16:00
09/03/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 024-052528
Oznámenie o obstarávaní
04/02/2020 00:00