Podrobné informácie o plánovaných výzvach na predkladanie ponúk

Názov:
Reopening of competition - Organisation of BEREC Contact Network meetings in 202...
Obstarávateľ:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Dátum začatia:
13/03/2020
Lehota na vyjadrenie záujmu:
01/04/2020
Stav:
Zrušené po publikácii
Informácie
BEREC/2020/ROC/4
Reopening of competition - Organisation of BEREC Contact Network meetings in 2020
Organisation of BEREC Contact Network meetings in 2020
Služby
Plánované rokovacie konanie pre zákazky so strednou/nízkou hodnotou
Zrušené po publikácii
Nezačiarknuté
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Míľniky
13/03/2020 00:00
01/04/2020 23:59
02/04/2020
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia Nothing found to display.