Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poistná zmluva týkajúca sa asistenčných služieb a životného/invalidného poisteni...
Obstarávateľ:
European Economic and Social Committee (EESC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
16/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CESE/2020/A.3 MEM/1
Poistná zmluva týkajúca sa asistenčných služieb a životného/invalidného poistenia pre členov, delegátov CCMI, zástupcov a odborníkov EHSV
Uzatvorenie zmluvy na získanie poistenia na využitie asistenčných služieb a životného/invalidného poistenia, ktoré poisteným osobám umožní byť v plnej miere poistení pri plnení svojich povinností počas dní, keď sa zúčastňujú na schôdzach alebo podujatiach EHSV, ako aj počas súvisiacich pracovných ciest. Táto poistná zmluva sa bude vzťahovať na členov EHSV, delegátov CCMI, ich zástupcov a odborníkov EHSV.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Najnižšia cena
66512000
BE10
Míľniky
03/02/2020 00:00
16/03/2020 23:59
23/03/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 047-109786
Korigendum
06/03/2020 00:00
2020/S 023-050156
Oznámenie o obstarávaní
03/02/2020 00:00