Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zvyšovanie povedomia verejnosti o politike EÚ v oblasti ochrany prírody – využív...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
09/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2020/OP/0002
Zvyšovanie povedomia verejnosti o politike EÚ v oblasti ochrany prírody – využívanie údajov EÚ o prírode
Hlavným cieľom je využiť databázu EUNIS obsahujúcu údaje o prírode na zlepšenie povedomia širokej verejnosti o smerniciach EÚ o prírode a praktických úlohách siete Natura 2000 pri ochrane a zachovaní druhov a biotopov.Dodávateľ vytvorí sériu slovných súhrnov vrátane extraktu údajov o prírode a vytvorí informačný súbor zameriavajúc sa na odvetvie vzdelávania v Európe. Slovné súhrny a informačný súbor sa preložia do všetkých jazykov EÚ.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/02/2020 00:00
09/03/2020 16:00
11/03/2020 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 027-060398
Oznámenie o obstarávaní
07/02/2020 00:00