Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podporné služby týkajúce sa rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti EÚ
Obstarávateľ:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
05/03/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENISA F-COD-20-T02
Podporné služby týkajúce sa rámca certifikácie kybernetickej bezpečnosti EÚ
Požadované služby sa budú vzťahovať na činnosti agentúry ENISA v oblasti návrhu systémov certifikácie kybernetickej bezpečnosti.Patrí tu napríklad:— zohľadnenie vnútorného trhu, ako aj medzinárodných aspektov týkajúcich sa trhových, organizačných, technických a právnych aspektov,— analýza trhových sektorov, ktoré budú pravdepodobne využívať certifikáciu kybernetickej bezpečnosti vrátane:—— požiadaviek trhu na systémy certifikácie z pohľadu používateľa, poskytovateľa služieb a technológií;—— kľúčových faktorov na zabezpečenie prijatia na trhu a nediskriminačného prístupu na trh;—— existujúcich vnútroštátnych systémov, ich postavenia na trhu a potenciálnych oblastí na zlepšenie;—— možnej súčinnosti so systémami certifikácie zhodnými s CSA;— prieskumy trhu týkajúce sa zavedenia systémov certifikácie kybernetickej bezpečnosti,— výskum a dokumentácia trhových aspektov certifikácie,— podpora prípravy a vykonávania sektorovo špecifických hodnotení rizík.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
79132000
79130000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/02/2020 00:00
05/03/2020 18:00
06/03/2020 11:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 054-127377
Korigendum
17/03/2020 00:00
2020/S 027-060351
Oznámenie o obstarávaní
07/02/2020 00:00