Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právny prehľad o ochrane priemyselných dizajnov v Európe.
Obstarávateľ:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/08/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
17/09/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
MARKT/2014/083/D.
Právny prehľad o ochrane priemyselných dizajnov v Európe.
Štúdiou sa preskúma, či súčasný právny rámec EÚ na ochranu priemyselných dizajnov – t. j. smernica o právnej ochrane dizajnov (smernica o dizajne) a nariadenie o dizajnoch Spoločenstva (nariadenie o dizajnoch) – predstavuje ľahko dostupný, efektívny, užitočný a aktualizovaný nástroj na podporu európskych podnikov a dizajnérov v záujme investovania do činnosti a inovácie v oblasti dizajnov.Čo sa týka smernice o dizajnoch, v štúdii sa preskúma, či sa harmonizáciou trvania ochrany poskytnutej registrovanými právami na dizajn uľahčilo fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o tovary predstavujúce dizajny. Okrem toho sa v štúdii zanalyzuje, či vykonávanie smernice o dizajnoch členskými štátmi im spôsobilo nejaké problémy, a či existujú hlavné problémy, ktoré sa napriek harmonizácii alebo v dôsledku nedostatočnej harmonizácie stále navzájom líšia medzi členskými štátmi a majú nepriaznivý vplyv na fungovanie systému ochrany dizajnov. Na tomto základe sa v štúdii preskúma to, či existuje potreba ďalšej harmonizácie vnútroštátnych právnych predpisov.V súvislosti s nariadením o dizajnoch sa bude štúdiou skúmať, v akom rozsahu bol cieľ tohto právneho predpisu – t. j. zriadenie jednotného a užívateľsky prívetivého systému ochrany dizajnov – dosiahnutý a akým spôsobom predstavuje pre užívateľov prínosy. V štúdii sa zároveň určia všetky konkrétne problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prístupnosť a bezproblémový chod systému.Čo sa týka smernice o dizajnoch, ako aj nariadenia o dizajnoch, štúdiou sa vyhodnotí, či aj po viac ako 10 rokoch od vytvorenia európskeho systému ochrany dizajnov je tento systém stále aktuálny, alebo či si vyžaduje istú modernizáciu a prispôsobenie z hľadiska technologického pokroku alebo nových spotrebiteľských trendov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
05/08/2014 00:00
Nie je k dispozícii
17/09/2014 23:59
26/09/2014 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 148-265394 Oznámenie o obstarávaní 05/08/2014 00:00