Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o správaní spotrebiteľov, ktoré sa týka digitálnych platforiem ako nástro...
Obstarávateľ:
Agency for Support for BEREC (BEREC Office)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
17/04/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
BEREC/2020/02/OT
Štúdia o správaní spotrebiteľov, ktoré sa týka digitálnych platforiem ako nástroja komunikácie
Cieľom tejto štúdie je poskytnúť orgánu BEREC a vnútroštátnym regulačným orgánom na dôkazoch založené pochopenie interakcií medzi spotrebiteľmi a digitálnymi platformami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79320000
LV00
Podmienky účasti
Míľniky
02/03/2020 00:00
17/04/2020 23:59
21/04/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 062-146879
Korigendum
27/03/2020 00:00
2020/S 043-100646
Oznámenie o obstarávaní
02/03/2020 00:00