Údaje o výzve na predloženie ponúk

L’ouverture publique prévue le 15/06/2020 à 14h30 n’a pas pu être organisée avec succès, en raison de perturbations informatiques et techniques. Une 2e ouverture publique a eu lieu dans les locaux de la Commission européenne –Luxembourg, le mardi 16/06/2020 - Heure locale: 15H / Adresse: Office Infrastructures et logistiques (OIL)-bâtiment ARIANE, 1er étage, salle A 072, 400 route d’Esch L-1471 Luxembourg
Názov:
Teoretická a praktická odborná príprava v oblasti prevencie rizika vzniku požiar...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/05/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIL/LUX/2020/PO/0006
Teoretická a praktická odborná príprava v oblasti prevencie rizika vzniku požiaru a zvyšovania informovanosti o správaní v prípade požiaru
Časť 1: teoretická a praktická odborná príprava v oblasti prevencie rizika vzniku požiaru pre zamestnancov inštitúcií.Preventívni a intervenční pracovníci zodpovední za zamestnancov v prípade evakuácie budovy. Zabezpečujú, aby ľudia nachádzajúci sa v tejto zóne opustili kancelárie. Úlohou preventívnych a intervenčných pracovníkov je informovať o vyprázdnení sektora.Vedúci zásahu, ktorí sú zodpovední za preventívnych a intervenčných pracovníkov v rámci svojej zóny, riadia komunikáciu medzi rôznymi aktérmi.Časť 2: odborná príprava v oblasti zvyšovania informovanosti zamestnancov o správaní v prípade požiaru.Cieľ: podporiť politiku bezpečnosti zamestnancov, prevencie rizika vzniku požiaru a boja proti požiaru. Informovať zamestnancov o zdravotných a bezpečnostných rizikách a ochranných a preventívnych opatreniach. Tieto činnosti v rámci „informačných dní“ sa budú vykonávať využitím mobilných školiacich jednotiek. Odborná príprava pozostáva z teoretickej a praktickej časti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
80550000
Podmienky účasti
zoznam a opis sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/05/2020 00:00
11/06/2020 18:00
15/06/2020 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Protipožiarna teoretická a praktická odborná príprava v oblasti prevencie rizika vzniku požiaru – Luxemburg
Organizovanie teoretickej a praktickej odbornej prípravy v oblasti prevencie rizika vzniku požiaru, zvyšovania informovanosti o správaní v prípade požiaru a evakuácie budov pre zamestnancov inštitúcií so sídlom v Luxemburgu.
Časť 2
Činnosti na zvýšenie informovanosti o správaní v prípade požiaru a evakuácie budov – Luxemburg
Organizovanie odbornej prípravy v oblasti činností na zvýšenie informovanosti o správaní zamestnancov v prípade požiaru a evakuácie budov – Luxemburg.Cieľom tejto odbornej prípravy je naučiť zamestnancov, ako vykonávať preventívne a intervenčné opatrenia, pokiaľ ide o riziko vzniku požiaru. Je určená pre 2 rôzne typy pracovníkov:– preventívni a intervenční pracovníci;– vedúci zásahu.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 088-209562
Oznámenie o obstarávaní
06/05/2020 00:00