Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie služieb pre skupinu Európskej investičnej banky (EIB) v oblasti udr...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/05/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
22/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1590
Poskytovanie služieb pre skupinu Európskej investičnej banky (EIB) v oblasti udržateľnosti
Poskytovanie služieb v oblasti udržateľnosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
2
Rámcová dohoda
http://www.eib.org/about/procurement
600000.00 EUR
90700000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/05/2020 00:00
22/06/2020 15:00
24/06/2020 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Podávanie správ o udržateľnosti a súvisiace služby
Príprava a uverejnenie správy o udržateľnosti skupiny EIB a konkrétne úlohy na podporu alebo zlepšenie procesu podávania správ o udržateľnosti.
Časť 2
Poradenské služby týkajúce sa CSR
Poradenské služby týkajúce sa CSR, ktoré môžu zahŕňať okrem iného porovnávanie, trendy/prieskum trhu alebo štúdie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 099-236263
Oznámenie o obstarávaní
22/05/2020 00:00