Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby v oblasti infraštruktúry IKT – poskytovanie služieb v oblasti prevádzky a...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Innovation and Technological support (ITEC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
16/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ITOMS19
Služby v oblasti infraštruktúry IKT – poskytovanie služieb v oblasti prevádzky a podpory infraštruktúry IKT Európskeho parlamentu
Poskytovanie služieb v oblasti prevádzky a podpory infraštruktúry IKT Európskeho parlamentu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
72000000
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
18/02/2020 00:00
16/06/2020 15:00
18/06/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Základné služby v oblasti infraštruktúry IKT
Poskytovanie služieb v oblasti prevádzky a podpory infraštruktúry IKT Európskeho parlamentu.
Časť 2
Špecializované a pokročilé služby v oblasti infraštruktúry IKT
Poskytovanie služieb v oblasti prevádzky a podpory infraštruktúry IKT Európskeho parlamentu.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 063-150015
Korigendum
30/03/2020 00:00
2020/S 034-078779
Oznámenie o obstarávaní
18/02/2020 00:00