Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Mechanizmy pomoci pre akčný plán pre Atlantický oceán (časť 1) a Čierne more (ča...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/2020/OP/0001
Mechanizmy pomoci pre akčný plán pre Atlantický oceán (časť 1) a Čierne more (časť 2)
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) vyhlasuje túto výzvu na predloženie ponúk s cieľom uzatvoriť 2 zmluvy o poskytovaní služieb, 1 na každú z týchto častí:časť 1 „Atlantický oceán“ – mechanizmus pomoci pre akčný plán pre Atlantický oceán;časť 2 „Čierne more“ – mechanizmus pomoci pre Čierne more.Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
98361000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
03/03/2020 00:00
11/05/2020 10:00
11/05/2020 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
EASME/EMFF/2020/3.1.6 – Atlantický oceán
Časť 1 „Atlantický oceán“ – mechanizmus pomoci pre akčný plán pre Atlantický oceán má za cieľ podporiť účinné vykonávanie revidovaného akčného plánu pre Atlantický oceán, jeho novú štruktúru riadenia, ako aj podávať správy a informovať riadiaci orgán námornej stratégie pre oblasť Atlantického oceánu, t. j. výbor pre stratégiu v oblasti Atlantického oceánu.Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Časť 2
EASME/EMFF/2020/3.1.2 – Čierne more
Časť 2 „Čierne more“ – mechanizmus pomoci pre Čierne more má za cieľ účinne a včas podporovať 7 zúčastnených krajín spoločného námorného programu (Common Maritime Agenda – CMA) a členov riadiacej skupiny CMA, rotujúceho koordinátora CMA, spoločenstvo zainteresovaných strán v oblasti modrého hospodárstva v Čiernom mori a Európsku komisiu. Cieľom tejto podpory je aj poskytovať odbornú, administratívnu a logistickú pomoc a prispieť k účinnému vykonávaniu spoločného námorného programu pre Čierne more.Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 078-183251
Korigendum
21/04/2020 00:00
2020/S 044-102924
Oznámenie o obstarávaní
03/03/2020 00:00