Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Miera prijatia sociálnej zodpovednosti podnikov malými a strednými podnikmi a za...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/2020/OP/0004
Miera prijatia sociálnej zodpovednosti podnikov malými a strednými podnikmi a začínajúcimi podnikmi
Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) chce uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej cieľom bude zmapovať, vyhodnotiť a podať správu o súčasnej úrovni vykonávania kódexov správania v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP)/zodpovedného obchodného správania a vnútorných akčných plánov pre SZP a udržateľnosť v rámci malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov v EÚ, pričom osobitná pozornosť bude venovaná rozdielom medzi členskými štátmi, regiónmi Európy a konkrétnymi odvetviami hospodárstva.Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79315000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/03/2020 00:00
15/05/2020 10:00
15/05/2020 15:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 069-162979
Korigendum
07/04/2020 00:00
2020/S 049-114911
Oznámenie o obstarávaní
10/03/2020 00:00