Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Parity kúpnej sily (PKS) pre investičný majetok a nemocničné služby
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
04/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Parity kúpnej sily (PKS) pre investičný majetok a nemocničné služby
Parity kúpnej sily (PKS) pre investičný majetok a nemocničné služby. Parity kúpnej sily (PKS) a ukazovatele rozdielov v cenových hladinách v jednotlivých krajinách. Táto výzva na predloženie ponúk sa vzťahuje na koordináciu prieskumov cien tovarov, cien v oblasti stavebníctva a prieskumov cien nemocničných služieb.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
79330000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Koordinácia cenového prieskumu týkajúceho sa parity kúpnej sily pre tovar v podobe vybavenia v roku 2021 Táto časť sa týka koordinácie cenových prieskumov o tovare v oblasti vybavenia, čo je 1 z 2 prieskumov tvorby hrubého fixného kapitálu. Tovar na vybavenie predstavuje veľký podiel tvorby hrubého fixného kapitálu vrátane strojov, elektrických a optických zariadení, dopravného vybavenia a softvéru. Cenový prieskum o tovare v oblasti vybavenia sa vykonáva každý druhý rok. Táto časť sa týka prieskumu, ktorý sa má vykonať v roku 2021. Prípravy na tento prieskum sa začnú v roku 2020 a overenie prieskumu bude ukončené v roku 2022.Práca pokrýva prieskum vo všetkých 37 zúčastnených krajinách (pozri časť „Všeobecné informácie o všetkých častiach“) a niektoré práce pre Gruzínsko a Ukrajinu ako účastníkov medzinárodného programu spolupráce prostredníctvom programu parity kúpnej sily Eurostatu a OECD.
Časť 2 Koordinácia cenových prieskumov týkajúcich sa PKS v oblasti stavebníctva v roku 2021 a 2022 Táto časť sa týka koordinácie cenových prieskumov v oblasti stavebníctva, čo je 1 z 2 prieskumov tvorby hrubého fixného kapitálu. Stavebníctvo predstavuje veľký podiel tvorby hrubého fixného kapitálu. Zahŕňa výstavbu obytných a nebytových budov a stavebné práce. Stavebné parity kúpnej sily sú založené na cenách tzv. „súpisov materiálov a prác“, čo sú podrobné opisy fiktívnych stavebných projektov, pričom každý z nich obsahuje zoznam položiek, ktoré musia byť ocenené. Prieskumy sa majú vykonať v rokoch 2021 a 2022.Práca pokrýva prieskum vo všetkých 37 zúčastnených krajinách (pozri časť „Všeobecné informácie o všetkých častiach“) a niektoré práce pre Gruzínsko a Ukrajinu ako účastníkov medzinárodného programu spolupráce prostredníctvom programu parity kúpnej sily Eurostatu a OECD.
Časť 3 Koordinácia cenových prieskumov týkajúcich sa PKS v oblasti nemocničných služieb v rokoch 2021 – 2024 Táto časť sa týka koordinácie cenových prieskumov v oblasti nemocničných služieb. Nemocničné služby predstavujú veľký podiel výdavkov na zdravotníctvo. Každý rok sa zisťujú ceny za predchádzajúce 3 roky, čím sa umožňuje revízia údajov poskytnutých v predchádzajúcich rokoch.Práca zahŕňa všetkých 37 zúčastnených krajín (pozri časť „Všeobecné informácie o všetkých častiach“), čo sa týka prieskumov, ktoré sa vykonajú v rokoch 2021 až 2024.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 077-181179 Oznámenie o obstarávaní 20/04/2020 00:00