Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
CDT-NET/2020
Obstarávateľ:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/02/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
31/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CDT-NET/2020
CDT-NET/2020
Uzavretie zmluvy o službách na údržbu a upratovanie priestorov používaných Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (časť 1) a na odstránenie odpadu a likvidáciu dôverných dokumentov (časť 2).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
90911200
Míľniky
21/02/2020 00:00
31/07/2020 23:59
10/08/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby na údržbu a upratovanie priestorov používaných Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie
Uzavretie zmluvy o službách na údržbu a upratovanie priestorov používaných Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie.
Časť 2
Služby na odstránenie odpadu a likvidáciu dôverných dokumentov
Uzavretie zmluvy o službách na odstránenie odpadu a likvidáciu dôverných dokumentov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 070-165853
Korigendum
08/04/2020 00:00
2020/S 037-086438
Oznámenie o obstarávaní
21/02/2020 00:00