Údaje o výzve na predloženie ponúk

The contracting authority is not bound to reply to requests for additional information received less than six working days before the time-limit for receipt of tenders.
Názov:
Rámcová zmluva o poskytovaní IT služieb v oblasti správy podnikového obsahu (Ent...
Obstarávateľ:
European Chemicals Agency (ECHA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
08/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ECHA/2019/127
Rámcová zmluva o poskytovaní IT služieb v oblasti správy podnikového obsahu (Enterprise Content Management – ECM) pre Európsku chemickú agentúru v Helsinkách (ECHA)
Poskytovanie IT služieb v oblasti správy podnikového obsahu (Enterprise Content Management – ECM). Zahŕňa to služby v týchto oblastiach:1) projekty vývoja a údržba IT softvéru,2) používateľská podpora (v priamom kontakte so zákazníkom, ako aj obslužné služby),3) správa aplikácií (činnosti v oblasti IT),4) riadenie a konzultačné služby,5) transformačné služby.Tieto služby súvisia s rôznymi produktmi ECM (Documentum, Confluence, Liferay) a funkciami správy obsahu (okrem iných napríklad správa prípadov, riadenie vedomostí, správa záznamov, správa vstupov a výstupov obsahu a informácií, spolupráca).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
72000000
FI1B1
Additional CPV Supplementary CPV
72200000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/03/2020 00:00
08/05/2020 14:00
11/05/2020 09:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 063-149977 Korigendum 30/03/2020 00:00
2020/S 046-107707 Oznámenie o obstarávaní 05/03/2020 00:00