Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Chafea/2019/Health/18 — Zabezpečenie integrovaného systému hodnotenia, monitorov...
Obstarávateľ:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
12/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
Chafea/2019/Health/18
Chafea/2019/Health/18 — Zabezpečenie integrovaného systému hodnotenia, monitorovania, posudzovania a zlepšovania kvality (AMEQUIS) pre európske referenčné siete
Všeobecným cieľom tohto obstarávania je poskytnúť Komisii primeranú technickú pomoc pri vývoji integrovaného systému hodnotenia, monitorovania, posudzovania a zlepšovania kvality (Assessment, Monitoring, Evaluation and Quality Improvement System – AMEQUIS) pre európske referenčné siete. Tento integrovaný prístup poskytne nezávislým orgánom pre posudzovanie a hodnotenie (Independent Assessment and Evaluation Bodies – IAEB), Komisii a zúčastneným aktérom (členské štáty, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a európske referenčné siete) jasné a spoľahlivé usmernenia, kritériá a operačné nástroje na zabezpečenie spoľahlivého a harmonizovaného procesu s cieľom:i) posudzovať každú novú žiadosť európskej referenčnej siete alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti;ii) monitorovať vykonávané činnosti a vykonané výstupy vyvinuté schválenými európskymi referenčnými sieťami a ich členmi;iii) vyhodnocovať európske referenčné siete aiv) zlepšovať systém európskych referenčných sietí na základe systému zlepšovania kvality („plánovať-realizovať-kontrolovať-konať“/“Plan -Do-Check-Act“) a vyvinúť integrovaný model AMEQUIS.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73110000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
73110000
Podmienky účasti
Pozri špecifikácie obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/04/2020 00:00
12/06/2020 16:00
15/06/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 072-170110
Oznámenie o obstarávaní
10/04/2020 00:00