Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Monitorovanie uplatňovania zásad osvedčených postupov vo vertikálnom vzťahu pri ...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/09/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
07/10/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EASME/COSME/2014/006.
Monitorovanie uplatňovania zásad osvedčených postupov vo vertikálnom vzťahu pri dodávke potravín.
EASME chce uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb na vykonanie hodnotenia, ktoré sa týka nasledujúcich 2 cieľov.Prvým je vyššie uvedená „iniciatíva dodávateľského reťazca“. Uchádzač bude preto vykonávať „ex-post“ hodnotenie účinnosti iniciatívy na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov.Druhý cieľ pozostáva z dobrovoľných iniciatív/platforiem zainteresovaných strán vytvorených na národnej úrovni od roku 2011. Zároveň sa preskúma vplyv, ktorý mohli mať schválené zásady osvedčených postupov alebo „iniciatíva dodávateľského reťazca“ na vytvorenie, pravidlá, návrh, komplexnosť (zapojenie subjektov zastupujúcich celý potravinový dodávateľský reťazec) a pracovné metódy potenciálnych dobrovoľných iniciatív.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
02/09/2014 00:00
Nie je k dispozícii
07/10/2014 23:59
16/10/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 171-302401
Korigendum
06/09/2014 00:00
2014/S 167-297178
Oznámenie o obstarávaní
02/09/2014 00:00