Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby RPAS VTOL na monitorovanie emisií z pevniny a z plavidiel
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
12/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
13/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/4/2020
Služby RPAS VTOL na monitorovanie emisií z pevniny a z plavidiel
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je zmluva o službách týkajúcich sa systémov vertikálneho vzletu a pristátia (Vertical Take-Off and Landing – VTOL) diaľkovo pilotovaných lietadlových systémov (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS) v civilnej námornej oblasti na podporu činností monitorovania emisií, ktoré sú v prípade potreby schopné poskytovať všeobecné funkcie námorného dohľadu. Poskytovanie nákladovo efektívnych služieb RPAS musí zahŕňať aktíva a príslušný odborný personál na údržbu a pilotovanie RPAS a operátorov na interpretáciu údajov, ako aj na poskytovanie, zachytávanie a šírenie údajov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
60440000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
12/03/2020 00:00
13/05/2020 16:00
15/05/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Systémy vertikálneho vzletu a pristátia diaľkovo pilotovaných lietadlových systémov na monitorovanie emisií s ďalekým doletom
Cieľom časti 1 je poskytovať služby monitorovania emisií RPAS prostredníctvom zamerania sa na plavidlá, ktoré sú v ich tranzite na hlavných európskych námorných trasách. V rámci tejto časti bude zazmluvnený RPAS predstavovať lietadlo so systémom VTOL s dostatočným doletom, aby bolo možné dostať sa do oblasti záujmu (námorné trasy/dopravné koridory), s možnosťou vzletu z pevniny (ponuka môže zahŕňať vzlet z plavidiel, ale nie ako jedinú možnosť).
Časť 2
Ľahké diaľkovo pilotované lietadlové systémy na monitorovanie emisií
Cieľom časti 2 je poskytnúť služby monitorovania emisií RPAS na podporu presadzovania smernice o obsahu síry, ale v menších oblastiach so systémom s obmedzenejším dosahom. Táto služba môže byť pokrytá menšími RPAS lietajúcimi z pevniny a z plavidiel.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 064-151994
Korigendum
31/03/2020 00:00
2020/S 060-142852
Korigendum
25/03/2020 00:00
2020/S 051-119974
Oznámenie o obstarávaní
12/03/2020 00:00