Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora výskumu a vývoja a spätná väzba na politiku v oblasti inteligentných ene...
Obstarávateľ:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
11/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
INEA/2020/OP/0004
Podpora výskumu a vývoja a spätná väzba na politiku v oblasti inteligentných energetických systémov
Európske technologické a inovačné platformy (European Technology and Innovation Platforms – ETIP) sú jedným z hlavných mechanizmov vykonávania Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plán SET). BRIDGE je skupina pre spoluprácu, pokiaľ ide o prebiehajúce projekty inteligentných rozvodných sietí a uskladňovania energie, ktoré sú financované z európskeho programu Horizont 2020 v rámci spoločenských výziev – bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia. Prostredníctvom tohto obstarávania chce agentúra INEA uzavrieť zmluvu s poskytovateľom služieb, ktorý bude prevádzkovať technickú a podpornú kanceláriu pre platformu ETIP pre inteligentné siete na energetickú transformáciu (ETIP for Smart Networks for the Energy Transition – ETIP SNET) a iniciatívu BRIDGE.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73210000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
20/03/2020 00:00
11/05/2020 17:00
14/05/2020 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 057-134680
Oznámenie o obstarávaní
20/03/2020 00:00