Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the time limit for receipt of tenders has been extended. Instead of: 11/05/2020 Time: 17:00 Read: 18/05/2020 Time: 17:00 A corrigendum will be published in the OJ in the coming days.
Názov:
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „technickej podpory rádiofrekvenčného spe...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
18/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
20.CAP.OP.044
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb „technickej podpory rádiofrekvenčného spektra“
Dodávateľ bude musieť:— poskytovať (technické) štúdie kompatibility v oblasti spektrálneho riadenia, správy frekvencií a procesu vývoja právnych predpisov;— účastniť sa na odborných stretnutiach (na požiadanie), keď sa nemôžu zúčastniť podieľajúce sa členské štáty,— poskytovať výsledky a správy o štúdiách a stretnutiach pre spoločenstvo,— zúčastňovať sa v prípade potreby na stretnutiach projektového tímu rádiofrekvenčného spektra EDA (2 až 3 jednodňové stretnutia ročne).Hlavná časť práce, ktorú má vykonať dodávateľ, súvisí s konaním príslušných skupín Medzinárodnej telekomunikačnej únie (rádiokomunikačný sektor) (International Telecommunication Union Radiocommunication Sector – ITU-R) a Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations – CEPT), ktoré sa stretávajú pravidelne.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
73000000
BE
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/03/2020 00:00
18/05/2020 17:00
19/05/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 090-213675
Korigendum
08/05/2020 00:00
2020/S 054-127372
Oznámenie o obstarávaní
17/03/2020 00:00