Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analýza kvality v národných účtoch
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/03/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/LUX/2020/OP/0008
Analýza kvality v národných účtoch
Táto výzva na predkladanie ponúk sa vzťahuje na niekoľko analytických a metodických podporných činností s cieľom zlepšiť kvalitu národných účtov.časť 1: Analýza kvality odhadov objemu národných účtov pomocou (predovšetkým) implicitných deflátorov;časť 2: Analýza kvality účtov nefinančného sektora;časť 3: Analýza kvality finančných účtov podľa sektorov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Verejná zákazka
79330000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/03/2020 00:00
15/06/2020 16:00
17/06/2020 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Analýza kvality odhadov objemu národných účtov pomocou (predovšetkým) implicitných deflátorov
Celkovým cieľom obstarávania je podporiť Eurostat pri hĺbkovej analýze kvality odhadov súčasných cien a objemov zameraním sa najmä (ale nielen) na porovnávanie implicitných deflátorov medzi jednotlivými časmi a medzi krajinami.Cieľom projektu je analyzovať údaje národných účtov s osobitným zameraním na hodnotenie kvality a metodickej spoľahlivosti odhadov objemov.
Časť 2
Analýza kvality účtov nefinančného sektora
Celkovým cieľom práce v rámci tejto časti je poskytnúť podporu Eurostatu pri príprave hĺbkovej analýzy kvality účtov nefinančného sektora sledovaním týchto položiek:— priemerné príjmy samostatne zárobkovo činných osôb v sektore domácnosti,— disponibilný príjem domácnosti na obyvateľa a úspory domácnosti na obyvateľa,— miera investícií podľa domácností a nefinančných spoločností,— podiel na zisku podľa nefinančných spoločností.
Časť 3
Analýza kvality finančných účtov podľa sektorov
Celkovým cieľom práce v rámci tejto časti je poskytnúť podporu Eurostatu pri hĺbkovej analýze kvality účtov finančných účtov sledovaním týchto položiek:— nekótované akcie a ostatný kapitál,— pohľadávky a záväzky.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 064-152006
Oznámenie o obstarávaní
31/03/2020 00:00