Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytnutie mobilných komunikačných služieb a zariadení pre EASO na Cypre
Obstarávateľ:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
28/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASO/2020/771
Poskytnutie mobilných komunikačných služieb a zariadení pre EASO na Cypre
S cieľom zabezpečiť riadnu mobilnú komunikáciu a výmenu informácií pre zamestnancov na Cypre plánuje úrad EASO prideliť samostatnú rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb mobilnej komunikácie a súvisiacich dodávok tovarov na obdobie maximálne 4 rokov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
64212000
CY
Additional CPV Supplementary CPV
31712112
32250000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/04/2020 00:00
28/05/2020 15:00
29/05/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 080-187652
Oznámenie o obstarávaní
23/04/2020 00:00