Údaje o výzve na predloženie ponúk

The tender dealine was extened from 29/05/2020 to 26/06/2020.
Názov:
Štúdia uskutočniteľnosti systému preskúmania založeného na účinných látkach („mo...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
26/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
SANTE/2020/OP/0001
Štúdia uskutočniteľnosti systému preskúmania založeného na účinných látkach („monografie“) a ďalších prípadných alternatív na posudzovanie environmentálnych rizík veterinárnych liekov
Cieľom štúdie je identifikovať, zhromaždiť a analyzovať dôkazy na posúdenie uskutočniteľnosti prístupu založeného na účinných látkach a možných alternatív voči referencii súčasného prístupu založeného na produktoch v oblasti veterinárnych liekov pre Európsky výskumný priestor (EVP). Kvantitatívne a kvalitatívne údaje na posúdenie uskutočniteľnosti možností a identifikáciu očakávaných vplyvov budú poskytnuté a analyzované v súlade s normami kvality a zásadami stanovenými v usmerneniach o lepšej právnej regulácii a súbore nástrojov Európskej komisie. Štúdia bude založená na nariadení o veterinárnych liekoch a zameria sa na hlavné piliere tohto právneho predpisu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/04/2020 00:00
26/06/2020 16:00
30/06/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 093-221196
Korigendum
13/05/2020 00:00
2020/S 072-170143
Oznámenie o obstarávaní
10/04/2020 00:00