Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zvyšovanie príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania: štúdium v Európ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EAC/2020/OP/0001
Zvyšovanie príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania: štúdium v Európe
Vybraný dodávateľ bude poskytovať rad profesionálnych služieb a odborných znalostí, ktoré prispejú k zvýšeniu viditeľnosti a príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.Ak chce Európa zostať vysoko atraktívnou destináciou pre študentov, ktorí sa zúčastňujú medzinárodnej mobility, v čase, keď narastá počet nových regionálnych centier vysokoškolského vzdelávania, musí pokračovať v úsilí zameranom na podporu globálneho povedomia o vysokej kvalite a rozmanitosti európskeho vysokoškolského vzdelávania.V rámci tejto verejnej súťaže Komisia obstará odborné služby a poradenstvo, aby pokračovala v spolupráci s vnútroštátnymi propagačnými agentúrami a zainteresovanými stranami s cieľom dopĺňať vnútroštátne informačné a propagačné úsilie v oblasti príležitostí štúdia a financovania. Služby budú presadzovať európsky rozmer vysokoškolského vzdelávania mimo Európy prostredníctvom webovej stránky Štúdium v Európe, sociálnych médií a komunikačných nástrojov, série európskych veľtrhov vysokoškolského vzdelávania a partnerských vzdelávacích činností pre vnútroštátne propagačné agentúry.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
80300000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79421000
79950000
79342200
72420000
80300000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
23/04/2020 00:00
15/07/2020 12:00
17/07/2020 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 080-187659
Oznámenie o obstarávaní
23/04/2020 00:00