Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dátové technológie na tvorbu politík na základe podložených informácií (vrátane ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/09/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
13/10/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2014/0004.
Dátové technológie na tvorbu politík na základe podložených informácií (vrátane rozsiahlych údajov) – SMART 2014/0004.
V súvislosti s prezieravým prístupom GR, ktorý sa týka riadenia poznatkov, sa v rámci tejto štúdie vykoná hĺbkový prieskum nových prístupov k využívaniu dátových technológií (t. j. analýza údajov, počítačové modelovanie a vizualizácia údajov) ako dodatočných zdrojov podkladov pre tvorbu verejných politík. Tento prieskum bude zahŕňať významné príklady, ako je napr. iniciatíva OSN „Global Pulse“ alebo aktuálna spolupráca vlády Spojeného kráľovstva so spoločnosťou Google pri zisťovaní ekonomických trendov v reálnom čase.Očakávané výsledky poskytnú praktické možnosti pre orgány verejnej správy vrátane Komisie o spôsobe mapovania nových možností týkajúcich sa dátových technológií na zlepšenie verejných služieb. Prispejú k ďalšiemu rozvoju moderných metód založených na IKT pre tvorbu politík a budú podporovať tvorbu novej znalostnej siete, a to v rámci GR CONNECT, ako aj medzi GR CONNECT a hlavnými externými zainteresovanými stranami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
06/09/2014 00:00
Nie je k dispozícii
13/10/2014 16:00
24/10/2014 16:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 171-302413
Oznámenie o obstarávaní
06/09/2014 00:00