Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Inventár priemyselného majetku Európy pre zabezpečenie rastu.
Obstarávateľ:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/09/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
15/10/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
EASME/COSME/2014/010.
Inventár priemyselného majetku Európy pre zabezpečenie rastu.
Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať poskytovateľa služieb na prípravu inventára priemyselného majetku Európy pre zabezpečenie rastu. Táto zákazka by mala pomáhať pri určení toho, ktoré a kde sú hlavné priemyselné majetky, a ich potenciálu konsolidovať obnovu európskej výroby s cieľom prispievať k celkovej stratégii EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Preto sa bude od dodávateľa požadovať príprava štúdie, ktorá sa podrobne zaoberá metodikou a jej uplatnením na mapovanie potenciálnych konkurenčných výhod európskych priemyselných odvetví určením aktív, ktoré sú najvhodnejšie na zabezpečenie priemyselného rastu v budúcnosti. Toto umožní Komisii sa lepšie zamerať na svoje politiky a pochopiť dynamiku priemyselného sektora.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
10/09/2014 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
15/10/2014 23:59
22/10/2014 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2014/S 173-305760 Oznámenie o obstarávaní 10/09/2014 00:00