Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Správca tretej strany (TPA) – Správa žiadostí o úhradu systému zdravotného poist...
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
04/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT-1586
Správca tretej strany (TPA) – Správa žiadostí o úhradu systému zdravotného poistenia u (HIS) a aktuárske služby a správa preventívnej medicíny
Časť 1: Cieľom je vybrať poskytovateľa služieb, ktorý bude pôsobiť ako správca tretej strany (Third Party Administrator – TPA), t. j. organizácia, ktorá spravuje systém zdravotného poistenia (Health Insurance System – HIS) pre EIB, spracováva žiadosti o úhradu, určuje oprávnenosť nákladov na zdravotnú starostlivosť, uľahčuje prístup k lekárskej starostlivosti a všeobecnejšie zlepšuje pomer ceny a kvality starostlivosti. Správca tretej strany bude tiež poskytovať aktuárske služby týkajúce sa účtovníctva medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (International Financial Reporting Standards – IFRS) a aktuárskych štúdií o finančnej udržateľnosti HIS.Časť 2: Cieľom je vybrať poskytovateľa služieb na správu a centralizáciu poskytovania úplných lekárskych vyšetrení pre príjemcov časti II, t. j. organizáciu, ktorá spravuje preventívne lekárske vyšetrenia pre skupinu EIB. Poskytovateľ služieb tiež zabezpečí sieť zdravotníckych zariadení, kde budú môcť príjemcovia podstúpiť harmonizované a vysokokvalitné preventívne lekárske vyšetrenia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66512200
Podmienky účasti
Uchádzač musí dokázať, že je registrovaný na výkon odbornej činnosti podľa vnútroštátneho práva.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/04/2020 00:00
04/06/2020 15:00
05/06/2020 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Správca tretej strany (TPA) – Správa žiadostí o úhradu systému zdravotného poistenia (HIS) a aktuárske služby
Cieľom je vybrať poskytovateľa služieb, ktorý bude pôsobiť ako správca tretej strany (Third Party Administrator – TPA), t. j. organizácia, ktorá spravuje systém zdravotného poistenia (Health Insurance System – HIS) pre EIB, spracováva žiadosti o úhradu, určuje oprávnenosť nákladov na zdravotnú starostlivosť, uľahčuje prístup k lekárskej starostlivosti a všeobecnejšie zlepšuje pomer ceny a kvality starostlivosti. Správca tretej strany bude tiež poskytovať aktuárske služby týkajúce sa účtovníctva medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (International Financial Reporting Standards – IFRS) a aktuárskych štúdií o finančnej udržateľnosti HIS.Správca tretej strany bude musieť efektívne spolupracovať s rôznymi zúčastnenými stranami zdravotného poistenia: poskytovateľom lekárskej pomoci, poisťovateľom nákladov na zdravotnú starostlivosť v súvislosti s prácou, poskytovateľom služieb preventívnej medicíny, interným tímom EIB Caisse de Maladie, internými a externými aktuármi EIB, účtovným tímom EIB a špecializovaným manažérom zmlúv EIB v rámci oddelenia ľudských zdrojov.
Časť 2
Správa preventívnej medicíny
Cieľom je vybrať poskytovateľa služieb na správu a centralizáciu poskytovania úplných lekárskych vyšetrení pre príjemcov časti II, t. j. organizáciu, ktorá spravuje preventívne lekárske vyšetrenia pre skupinu EIB. Poskytovateľ služieb tiež zabezpečí sieť zdravotníckych zariadení, kde budú môcť príjemcovia podstúpiť harmonizované a vysoko kvalitné preventívne lekárske vyšetrenia.Tento poskytovateľ služieb bude musieť efektívne komunikovať s OHP skupiny EIB a so špecializovaným manažérom zmlúv EIB v rámci oddelenia vzťahov so zamestnancami a ich dobrých životných podmienok.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 076-179000
Korigendum
17/04/2020 00:00
2020/S 072-170133
Oznámenie o obstarávaní
10/04/2020 00:00