Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Bankové služby
Obstarávateľ:
European Maritime Safety Agency
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMSA/OP/9/2020
Bankové služby
Bankové služby na vykonávanie platieb v eurách najmä v rámci oblasti SEPA.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najnižšia cena
66110000
PT17
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
10/04/2020 00:00
15/05/2020 16:00
19/05/2020 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 072-170111
Oznámenie o obstarávaní
10/04/2020 00:00