Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia na určenie a posúdenie prípadných možností aktualizácie smernice Rady 89/...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
08/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
05/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMPL/LUX/2020/OP/0006
Štúdia na určenie a posúdenie prípadných možností aktualizácie smernice Rady 89/654/EHS a smernice Rady 90/270/EHS
Štúdia na určenie a posúdenie prípadných možností aktualizácie smernice Rady 89/654/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku a smernice Rady 90/270/EHS o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79411000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79411000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
08/04/2020 00:00
05/06/2020 12:00
08/06/2020 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 070-165868
Oznámenie o obstarávaní
08/04/2020 00:00