Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby profesionálneho organizátora konferencií
Obstarávateľ:
European Training Foundation (ETF)
Dátum zverejnenia v TED-e:
09/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
14/05/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CFT/20/ETF/0001
Služby profesionálneho organizátora konferencií
Cieľom tejto výzvy na súťaž je obstarať kvalitné profesionálne služby organizátora konferencií na podporu ETF pri organizovaní jej konferencií, workshopov a ďalších podujatí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
79952000
ITC11
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
09/04/2020 00:00
14/05/2020 10:30
15/05/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 078-183250
Korigendum
21/04/2020 00:00
2020/S 071-167903
Oznámenie o obstarávaní
09/04/2020 00:00