Údaje o výzve na predloženie ponúk

Clarification of numbering in Part 2 of the tender specifications: Page 26 (under 3.1) refers to [6.1.3] -> to read 4.1.3 Page 26 (under 3.1) refers to [6.2] -> to read 4.2 Page 26 (under 3.2) refers [6.3] -> to read 4.3 Page 28 (under 4) refers to [6.1, 6.2 and 6.3] -> to read 4.1, 4.2 & 4.3 Page 38 (under 5) refers to [5.3] -> to read 4.3 These clarifications are highlighted on the above mentioned pages in the "Tender specifications clarification" in the Document Library.
Názov:
Analýza hodnoty novej generácie služieb elektronickej verejnej správy, a ako sa ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/10/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
26/11/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
SMART 2014/0066.
Analýza hodnoty novej generácie služieb elektronickej verejnej správy, a ako sa verejný sektor môže stať sprostredkovateľom inovácie prostredníctvom IKT – SMART 2014/0066.
Predmetom zákazky je štúdia, ktorá bude analyzovať hodnotu novej generácie služieb elektronickej verejnej správy, a ako sa môže verejný sektor stať sprostredkovateľom inovácie prostredníctvom IKT. Úlohou štúdie bude:i) vypracovať taxonómiu (kategorizácia) novej generácie služieb elektronickej verejnej správy na základe aspektov otvoreného vládnutia;ii) vykonať analýzu hodnoty vrátane nákladov a prínosov rôznych skupín novej generácie služieb elektronickej verejnej správy, pričom sa zohľadnia aj nepeňažné prínosy; aiii) poskytnúť analýzu vrátane odporúčaní, ako sa môže stať verejný sektor sprostredkovateľom inovácií prostredníctvom IKT.Výsledky štúdie poskytnú dôkaz pre verejné správy a politických činiteľov, ktorý uľahčí vznik novej generácie služieb elektronickej verejnej správy a prispeje k dosiahnutiu niekoľkých cieľov akčného plánu elektronickej verejnej správy na obdobie rokov 2011 – 2015, najmä čo sa týka splnomocnenia. Okrem toho štúdia poskytne návod pre verejné správy o spôsobe využitia inovácií prostredníctvom IKT v záujme zvýšenia verejnej hodnoty.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374
Nie je k dispozícii
Podmienky účasti
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Ako je uvedené v súťažných podkladoch.
Míľniky
17/10/2014 00:00
Nie je k dispozícii
26/11/2014 12:00
28/11/2014 13:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 200-352407
Oznámenie o obstarávaní
17/10/2014 00:00