Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právna, sociálno-ekonomická a technická pomoc v oblastiach energetiky, mobility ...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/12/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
22/02/2021
Stav:
Uzavreté
Informácie
MOVE/2020/OP/0008
Právna, sociálno-ekonomická a technická pomoc v oblastiach energetiky, mobility a dopravy
Cieľom viacnásobných rámcových zmlúv je poskytnúť Komisii vysokokvalifikované externé poradenstvo v krátkom čase na podporu verejného obstarávateľa pri návrhu, príprave a realizácii politík, iniciatív a legislatívnych návrhov. Úlohy zahrnuté do tejto rámcovej zmluvy môžu pozostávať z právnej, sociálno-ekonomickej (vrátane finančnej) a technickej pomoci v oblasti energetickej a dopravnej politiky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
6
Rámcová dohoda
30000000.00 EUR
79140000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
30/12/2020 00:00
22/02/2021 16:00
23/02/2021 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Energetika z právneho hľadiska
Právna pomoc v oblasti energetiky.
Časť 2
Energetika zo sociálno-ekonomického hľadiska
Sociálna a ekonomická pomoc v oblasti energetiky.
Časť 3
Energetika z technického hľadiska
Technická pomoc v oblasti energetiky.
Časť 4
Doprava a mobilita z právneho hľadiska
Právna pomoc v oblasti dopravy a mobility.
Časť 5
Doprava a mobilita zo sociálno-ekonomického hľadiska
Sociálna a ekonomická pomoc v oblasti dopravy a mobility.
Časť 6
Doprava a mobilita z technického hľadiska
Technická pomoc v oblasti dopravy a mobility.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2021/S 015-029575
Korigendum
22/01/2021 00:00
2021/S 010-015601
Korigendum
15/01/2021 00:00
2020/S 254-639145
Oznámenie o obstarávaní
30/12/2020 00:00