Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže v oblasti trvalo udržateľnej priem...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/09/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
17/11/2014
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
409/PP/2014/FC.
Viacnásobná rámcová zmluva s obnovením súťaže v oblasti trvalo udržateľnej priemyselnej politiky a stavebníctva.
Viacnásobná rámcová zmluva na vypracovanie regulačnej a ekonomickej analýzy týkajúcej sa interakcií medzi politikami v oblasti priemyslu, životného prostredia, ľudského zdravia, zmeny klímy, surovín, energie, dopravy, ekodizajnu, zamestnanosti, zdaňovania, obchodu a investícií, výskumu a inovácií, verejného obstarávania, vnútorného trhu služieb a politík týkajúcich sa udržateľných produktov a o dôsledkoch týchto politík na konkurencieschopnosť európskych podnikov a priemyselných sektorov vrátane stavebníctva a o blahobyte spotrebiteľov a zamestnanosti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
24/09/2014 00:00
Nie je k dispozícii
17/11/2014 23:59
26/11/2014 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Konkurencieschopnosť, životné prostredie, zmena klímy, energia a doprava
Hlavným cieľom štúdií, ktoré sa majú vykonať v časti 1, bude prispieť k hodnoteniu nákladovej efektívnosti všetkých nových opatrení a iniciatív v oblasti politík týkajúcich sa energie, klímy, životného prostredia, ľudského zdravia a dopravy, a predovšetkým ich podielu na zlepšovaní konkurencieschopnosti európskych priemyselných odvetví alebo podnikov vrátane veľkých spoločností, ako aj MSP.
Časť 2
Politika týkajúca sa udržateľných produktov, ekodizajn a ďalší rámec
Hlavným cieľom týchto štúdií, ktoré sa majú vykonať v rámci časti 2 tejto rámcovej zmluvy, je prispieť k technickej, hospodárskej a environmentálnej analýze, ktorá je potrebná na účel informovania a pomoci pre tvorcov politík pri procese rozhodovania, hodnotení a vykonávaní úloh požadovaných v rámci smernice o ekodizajne.
Časť 3
Konkurencieschopnosť, ekologické inovácie a udržateľnosť hodnotového reťazca
Hlavným cieľom štúdií, ktoré sa majú vykonať v časti 3, je prispievať k vyhodnoteniu nákladovej efektívnosti všetkých nových opatrení a iniciatív v oblasti udržateľnosti hodnotového reťazca, ekologických priemyselných odvetví a prevencie a kontroly znečisťovania, a predovšetkým ich podielu na zlepšovaní konkurencieschopnosti európskych priemyselných odvetví alebo podnikov vrátane veľkých spoločností, ako aj MSP, na celosvetovom trhu.
Časť 4
Nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR)
Hlavným cieľom týchto štúdií, ktoré sa majú vykonať v rámci časti 4 tejto rámcovej zmluvy, je prispieť k technickej, hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a regulačnej analýze, ktorá je potrebná na účel informovania a pomoci pre tvorcov politík pri procese rozhodovania, hodnotení a vykonávaní úloh požadovaných v rámci CPR.
Časť 5
Akčný plán v oblasti výstavby
Hlavným cieľom služieb, ktoré budú poskytované v rámci časti 5 tejto rámcovej zmluvy, je vypracovať analytický dôkaz o vývoji na trhu a v politike, týkajúci sa trvalo udržateľnej výstavby s cieľom zvýšiť budovanie kapacít na úrovni členských štátov pre realizáciu akčného plánu „Výstavba 2020“ a posúdiť vplyv opatrení odporúčaných v súvislosti s akčným plánom v oblasti vývoja v stavebníckych podnikoch, vytvárania pracovných miest a udržateľnosti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2014/S 183-322140
Oznámenie o obstarávaní
24/09/2014 00:00