Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Perspektívy rodovej rovnosti na trhoch práce transformovaných umelou inteligenci...
Obstarávateľ:
European Institute for Gender Equality (EIGE)
Dátum zverejnenia v TED-e:
24/04/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
08/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EIGE/2020/OPER/06
Perspektívy rodovej rovnosti na trhoch práce transformovaných umelou inteligenciou a prácou na platforme
Hlavným cieľom tohto obstarávacieho konania je vybrať najlepší návrh na štúdiu, ktorá bude slúžiť ako základ pre správu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) pre slovinské predsedníctvo Rady EÚ v druhom polroku 2021. Štúdia, ktorá sa vykoná v rámci tejto zákazky, sa zameria na vykonávanie troch strategických cieľov Pekinskej akčnej platformy v oblasti F „Ženy a hospodárstvo“, menovite: F1 – hospodárske práva a nezávislosť žien, F5 – profesijná segregácia a F6 – rovnováha medzi pracovným a súkromným životom.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
73110000
LT
Podmienky účasti
Kritériá výberu sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
24/04/2020 00:00
08/06/2020 12:00
09/06/2020 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 081-189827
Oznámenie o obstarávaní
24/04/2020 00:00