Údaje o výzve na predloženie ponúk

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 03/07/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 06/07/2020 at 14:00.
Názov:
Poskytovanie externých služieb vývoja, zavedenia a údržby počítačového softvéru ...
Obstarávateľ:
European Medicines Agency (EMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
07/05/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
03/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMA/2020/02/IT
Poskytovanie externých služieb vývoja, zavedenia a údržby počítačového softvéru pre informačný systém klinických skúšok
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísať zmluvy s najviac 3 hospodárskymi subjektmi (podľa poriadia dôležitosti) na poskytovanie služieb na základe lehôt a prostriedkov, stanoveného času a prostriedkov alebo na základe pevnej ceny, ktoré agentúre umožnia získať zdroje, ktoré nebudú zamestnané priamo agentúrou, v oblasti vývoja, zavedenia a údržby počítačového softvéru pre informačný systém klinických skúšok.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
Najlepší pomer ceny a kvality
72000000
NL1
Additional CPV Supplementary CPV
72265000
72263000
72267000
72262000
72261000
72232000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
07/05/2020 00:00
03/07/2020 12:00
06/07/2020 14:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 099-236255
Korigendum
22/05/2020 00:00
2020/S 089-211220
Oznámenie o obstarávaní
07/05/2020 00:00