Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Audit budov Európskeho parlamentu na zlepšenie prístupnosti pre osoby so zníženo...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/12/2014
Lehota na predkladanie ponúk:
02/02/2015
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Audit budov Európskeho parlamentu na zlepšenie prístupnosti pre osoby so zníženou pohyblivosťou, najmä osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím.
A) Audit budov Európskeho parlamentu (sídla v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu) na zlepšenie prístupu do budov Európskeho parlamentu pre osoby so zníženou pohyblivosťou, najmä osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím, a zlepšenie mobility týchto osôb v uvedených budovách.B) Audit budov kancelárií Európskeho parlamentu (informačné kancelárie a pobočky), ktoré sa nachádzajú v členských štátoch Európskej únie, na zlepšenie prístupu do budov pre osoby so zníženou pohyblivosťou, najmä osoby so zrakovým a sluchovým postihnutím, a zlepšenie mobility týchto osôb v uvedených budovách.C) Štúdia pre inštaláciu strediska pre osoby so zrakovým postihnutím s Štrasburgu.D) Vypracovanie všeobecnej príručky (vademéka) pre každú lokalitu, ktorá bude štandardným dokumentom určeným na použitie pri plánovaní a hodnotení činností, ktoré sa majú vykonať v budovách Európskeho parlamentu v predmetnej lokalite.E) Vypracovanie príručky pre prístupnosť budov pre každú lokalitu na zabezpečenie prístupu osôb do budov Európskeho parlamentu v predmetnej lokalite.F) Vypracovanie informačných letákov v zrozumiteľnom jazyku, určených pre návštevníkov a zainteresované strany, o projektoch prístupnosti Európskeho parlamentu.G) Návrh prostriedkov komunikácie projektov Európskeho parlamentu v oblasti prístupnosti pre ľudí s postihnutím, a to v budovách Európskeho parlamentu aj mimo nich.H) Jednotlivé úlohy so samostatnou cenou, ktoré nie sú výslovne uvedené vyššie v bodoch A) – G), ale ktoré sa týkajú predmetu tejto zákazky, ktorý je uvedený v článku 3.8 technických špecifikácií.Audity uvedené vyššie v bodoch A) a B) sa týkajú budov, ktoré využíva alebo bude využívať Európsky parlament počas trvania zákazky. Tieto audity sa môžu týkať aj budov, ktoré Európsky parlament získa počas trvania zákazky a ktoré budú prípadne predmetom jednotlivých úloh so samostatnou cenou.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2015/S 018-028027
Korigendum
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Oznámenie o obstarávaní
02/12/2014 00:00