Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Preskúmanie a hodnotenie národných akčných plánov pre radón zavedených v členský...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/05/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
15/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/LUX/2020/OP/0006
Preskúmanie a hodnotenie národných akčných plánov pre radón zavedených v členských štátoch EÚ podľa požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom – smernica o základných bezpečnostných normách
Cieľom tohto projektu je podrobne preskúmať a posúdiť vypracovanie národných akčných plánov pre radón v členských štátoch EÚ a Spojenom kráľovstve podľa požiadaviek stanovených v smernici Rady 2013/59/Euratom – smernica o základných bezpečnostných normách –s osobitným zameraním na praktické vykonávanie činností vymedzených v týchto akčných plánoch. Pokryje to praktické vykonávanie činností ako sú stratégia vykonávania prieskumov koncentrácií radónu vo vnútorných priestoroch, vymedzenie oblastí, identifikácia pracovísk a budov s prístupom verejnosti, kde sa vyžadujú merania, stanovenie referenčných úrovní, pridelenie zodpovedností , stratégie na zníženie vystavenia radónu, stratégie komunikácie, nápravy, finančnej podpory, stanovenia dlhodobých cieľov atď. a ich realizácia.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
250000.00 EUR
250000.00 EUR
85140000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
22/05/2020 00:00
15/07/2020 16:00
17/07/2020 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 099-236268
Oznámenie o obstarávaní
22/05/2020 00:00