Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Časť 1: Technický sekretariát koordinačnej skupiny notifikovaných orgánov v súla...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dátum zverejnenia v TED-e:
14/07/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
05/09/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
176/PP/ENT/IMA/12/1129
Časť 1: Technický sekretariát koordinačnej skupiny notifikovaných orgánov v súlade so smernicou 2000/9/ES v súvislosti s lanovkovými zariadeniami navrhnutými na prevoz osôb; časť 2: technický sekretariát koordinačnej...
Časť 1: cieľom tejto výzvy na súťaž je vymenovať technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov, ktorá bola zriadená podľa smernice 2000/9/ES v súvislosti s lanovkovými zariadeniami navrhnutými na prevoz osôb: odvetvová skupina notifikovaných orgánov pre lanovkové zariadenia (NB-CSG).Časť 2: cieľom tejto výzvy na súťaž je vymenovať technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov, ktorá bola zriadená podľa smernice 94/25/ES, zmenenej a doplnenej smernicou 2003/44/ES v súvislosti s rekreačnými plavidlami.K žiadaným úlohám patrí napríklad: účasť na stretnutiach odvetvových skupín v Bruseli; príprava agendy v spolupráci s predsedom koordinácie notifikovaných orgánov; príprava technických pracovných materiálov; informovanie a podávanie správ skupine o práci medziodvetvových skupín o uplatnení príslušných právnych predpisov EÚ v súlade s informáciami poskytnutými útvarmi Komisie a o európskej normalizácii; zber a tvorba užitočných technických informácií s cieľom umožniť notifikovaným orgánom vykonávať svoju činnosť čo najúčinnejšie; navrhnutie riešení technických problémov nastolených na stretnutiach notifikovaných orgánov; účasť na stretnutiach na osobitnú žiadosť útvarov Komisie, ak zasadajú s cieľom zaoberať sa konkrétnymi technickými otázkami; poskytnúť odborné poradenstvo na žiadosť útvarov Komisie v súvislosti s témami týkajúcimi sa vykonávania príslušnej smernice; podávať správy o činnostiach technického sekretariátu.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
14/07/2012 00:00
05/09/2012 23:59
05/09/2012 23:59
12/09/2012 00:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Technický sekretariát koordinačnej skupiny notifikovaných orgánov v súlade so smernicou 2000/9/ES v súvislosti s lanovkovými zariadeniami navrhnutými na prevoz osôb Cieľom tejto výzvy na súťaž je vymenovať technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov, ktorá bola zriadená podľa smernice 2000/9/ES v súvislosti s lanovkovými zariadeniami navrhnutými na prevoz osôb: odvetvová skupina notifikovaných orgánov pre lanovkové zariadenia (NB-CSG).
Časť 2 Technický sekretariát koordinačnej skupiny notifikovaných orgánov v súlade so smernicou 94/25/ES; zmenenou a doplnenou smernicou 2003/44/ES v súvislosti s rekreačnými plavidlami Cieľom tejto výzvy na súťaž je vymenovať technický sekretariát pre skupinu notifikovaných orgánov, ktorá bola zriadená podľa smernice 94/25/ES, zmenenej a doplnenej smernicou 2003/44/ES, v súvislosti s rekreačnými plavidlami.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2012/S 134-222698 Oznámenie o obstarávaní 14/07/2012 00:00