Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva o vedeckej a technickej pomoci pri vykonávaní nariadení REACH, CL...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/05/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
06/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENV/2020/OP/0010
Rámcová zmluva o vedeckej a technickej pomoci pri vykonávaní nariadení REACH, CLP, PIC a POP týkajúcich sa právnych predpisov o chemických látkach
Cieľom rámcovej zmluvy bude podpora všetkých aspektov vykonávania, preskúmania a budúceho vývoja právnych predpisov o chemických látkach týkajúcich sa nariadení REACH (nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií), CLP (nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí), PIC (postup udelenia predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení) a POP (nariadenie o perzistentných organických látkach).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najlepší pomer ceny a kvality
3,000,000.00 EUR
3,000,000.00 EUR
90700000
00
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/05/2020 00:00
06/07/2020 16:00
08/07/2020 14:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 097-230767
Oznámenie o obstarávaní
19/05/2020 00:00