Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby tretej spoločnej aukčnej platformy
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/05/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
29/06/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA/2020/RP/0002
Služby tretej spoločnej aukčnej platformy
Ide o spoločné obstarávanie medzi Európskou úniou zastúpenou Európskou komisiou a nasledujúcimi zmluvnými štátmi, pre ktoré nadobudla platnosť dohoda o spoločnom obstarávaní na obstaranie spoločných aukčných platforiem: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Taliansko, Cyprus, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko.Komisia vykonáva spoločné obstarávacie konanie v mene zmluvných štátov.Cieľom je obstarať služby tretej spoločnej aukčnej platformy:úloha 1: služby obchodovania s kvótami formou aukcie, ktoré bude poskytovať spoločná aukčná platforma zmluvným štátom pre inovačný fond a modernizačný fond;úloha 2: služby, ktoré bude poskytovať spoločná aukčná platforma Komisii.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Najlepší pomer ceny a kvality
750000.00 EUR
750000.00 EUR
66172000
00
Additional CPV Supplementary CPV
66133000
66172000
66170000
79342410
66151000
66150000
Míľniky
18/05/2020 00:00
29/06/2020 16:00
29/06/2020 16:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 096-228434
Oznámenie o obstarávaní
18/05/2020 00:00