Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o sociálnych službách s osobitným zameraním na osobné sociálne služby pre...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/05/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
07/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
EMPL/2020/OP/0009
Štúdia o sociálnych službách s osobitným zameraním na osobné sociálne služby pre ľudí v zraniteľnej situácii
Cieľom tejto štúdie je opísať sektor sociálnych služieb v širšom kontexte služieb všeobecného záujmu. Štúdiou sa zhodnotí vývoj sektora sociálnych služieb vrátane jeho rôznych úloh, skupín ľudí, ktorí ich využívajú a poskytovateľov. Cieľom tejto štúdie bude kategorizácia sociálnych služieb na základe ich funkcií, cieľov a skupín ľudí, ktorí ich využívajú. Štúdia sa bude podrobnejšie venovať osobným sociálnym službám. Poskytne ich typológiu a opíše ich konkrétnu úlohu alebo úlohy pri dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu na ľudí v zraniteľnej situácii. Cieľom štúdie bude vymedziť úlohu tejto skupiny sociálnych služieb pri vykonávaní piliera. Preskúma, ako by bolo možné monitorovať prístup, kvalitu a dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu (ako je vymedzené v pilieri).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
400000.00 EUR
85320000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85320000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
25/05/2020 00:00
07/07/2020 12:00
08/07/2020 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 100-238633
Oznámenie o obstarávaní
25/05/2020 00:00