Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcová zmluva na dodávku a údržbu vybavenia na testovanie dodržiavania bezpečno...
Obstarávateľ:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Dátum zverejnenia v TED-e:
19/06/2020
Lehota na predkladanie ponúk:
27/07/2020
Stav:
Uzavreté
Informácie
JRC/IPR/2020/OP/1049
Rámcová zmluva na dodávku a údržbu vybavenia na testovanie dodržiavania bezpečnosti a experimentálne testovanie motorových vozidiel
Nariadením 2018/858 sa zaviedol povinný dohľad nad trhom s vozidlami, ktorý majú vykonávať členské štáty a Komisia. GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, ktoré je poverené touto vecou, a spoločné výskumné centrum sa dohodli, že oddelenie pre trvalo udržateľnú dopravu (C.4) riaditeľstva pre energetiku, dopravu a klímu (Dir C-C.4) vykoná fyzické testovanie vozidiel vo veci emisií, ako aj aspektov súvisiacich s bezpečnosťou, ktoré sú stanovené v nariadení. V tejto súvislosti je potrebné otestovať funkcie automatizovaného asistenčného systému riadenia, čo si vyžadovalo obstaranie testovacieho vybavenia, ako sú riadiace roboty, testovacie figuríny a mobilné platformy. Tieto časti vybavenia môžu byť použité v prípade autonómnych vozidiel a na vypracovanie nariadení Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN).
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
Najnižšia cena
2400000.00 EUR
2400000.00 EUR
31720000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
31720000
50411500
71356200
50413000
50412000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
19/06/2020 00:00
27/07/2020 16:00
28/07/2020 12:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2020/S 127-309392
Korigendum
03/07/2020 00:00
2020/S 118-285321
Oznámenie o obstarávaní
19/06/2020 00:00